Category Archives: Tips

Testlabbet: Livevisning av IP-kameror

I många industriella kamerasystem är vikten av en avbrottsfri och fullt rörlig live-visning av kamerabilder hög. En fullt rörlig video bör innehålla minst 25 bilder per sekund för att ögat inte skall uppfatta rörelser som ”hackiga”. Ett övervakningssystem med IP-kameror ställer specifika krav på valet av produkter för att uppnå detta. Ju fler kameror som i realtid skall avkodas för live-visning desto högre krav på övrig utrustning i nätverket som switchar, NVR:er eller de klientdatorer med VMS-system som står för gränssnitt, avkodning och inspelning av kamerornas videoströmmar. Det är inte ovanligt att det dessutom finns behov av att visa dessa videoströmmar på fler än en monitor.

I ett feldimensionerat system kommer resultatet bli hackiga bilder, det vill säga att bilden inte levererar minst 25 bilder per sekund eller att bildkvaliteten blir lidande då systemet kompenserar med lägre upplösning för att bibehålla den snabba kontinuerliga bilduppdateringen.

För att kontrollera prestandan i Dahuas kamerasystem har vi under några dagar testat just förmågan att leverera högupplösta bilder utan avbrott. Vi kopplade upp 16 st Dahuakameror i vårt testlabb anslutna till en kraftfull NVR från Dahuas PRO-series. Samtliga kameror spelas in i FullHD-upplösning (1920 x 1080 px) och avkodas i realtid på två separata skärmar. Allt kopplas mot en PoE-switch och både uppspelning och inspelning sker på den 16-kanaliga NVR:en. Då de flesta komprimeringstekniker idag påverkas av hur stor del av en bild som är rörlig har vi sett till att samtliga kameror har en stor del rörelse i bilden. Detta ökar informationen som skall avkodas jämfört med om kamerorna hade visat statiska bilder.

Samtliga 16 kameror har under 72 timmar kontinuerligt varit igång samtidigt som NVR:en har spelat upp och spelat in samtliga videoströmmar. Samtliga 16 kameror visar stabila live-strömmar utan avbrott i mycket hög bildkvalitet.

Kameran som använts i testet: https://www.vitronic.se/produkt/ip-bullet-dahua-2mp-27-12-mm/

NVR som använts i testet: https://www.vitronic.se/produkt/nvr-dahua-16-kanaler-320mbps/

Switch som använts i testet: https://www.vitronic.se/produkt/switch-16-kanaler-poe-managed-cctv-mode/

 

Håll nätverket säkert!

Säkert nätverk för kameraövervakning – Det här skall du tänka på.

I en tid där fler produkter kopplas upp mot Internet skapas också en jättemarknad för cyberattacker, datavirus och hackning av användarkonton. Kamerasystem kan användas för att övervaka kritiska och företagskänsliga områden som inte bör delas med obehöriga. Dagens system för kameraövervakning är också allt oftare utsatt för IT-angrepp. Men med en medvetenhet om problemet och ett antal grundläggande åtgärder kan man enkelt minska risken för att bli utsatt.

Våra rekommendationer

Vår rekommendation är alltid att hålla ett nätverk för kameraövervakning separerat från de nätverk som har direktkoppling mot externa nätverk / Internet. Men ibland kräver situationen ett system där man ges möjlighet till åtkomst från externa enheter. I dessa fall finns det några saker att tänka lite extra på för att vara säkrare på att inte utsättas.

Använd starka lösenord och byt ofta.

Den största boven i dramat är svaga lösenord och lösenord som inte har uppdaterats. Var alltid noga med att ändra produktens fabrikslösenord (default) till något personligt. Ett starkt lösenord bör bestå av minst 8 tecken. Lösenordet skall också bestå av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.

Uppdatera firmware.

Vi rekommenderar alltid att uppdatera firmware på produkter. Dels kan en uppdaterad firmware ge prestandaförbättringar och nya funktioner men det viktigaste är uppdaterade säkerhetsfunktioner.

Läs mer om kamerasäkerhet och nätverkssäkerhet

På Dahua Technology kan man läsa en omfattande genomgång av hur man kan förbättra säkerheten kring sitt nätverk.

Se länk: http://www.dahuasecurity.com/best-practices.html

Vid viktiga firmwareuppdateringar kommer Vitronic meddela berörda kunder med ett uppdateringsmeddelande. Har du specifika frågor kring firmwareuppdatering av just era produkter kan ni kontakta oss direkt eller den återförsäljare av vilken ni köpt era produkter.