Category Archives: Vitronic Förklarar

”Vitronic förklarar” är en serie artiklar där vi förklarar olika aspekter inom kameraövervakning. Vi fokuserar på alltifrån generella trender inom branschen, aspekter att ta hänsyn till i sin kameraövervakning, till hur man nyttjar sitt system på bästa sätt.

Vitronic Förklarar – Vad är ONVIF?

”Vitronic förklarar” är en serie artiklar där vi förklarar olika aspekter inom kameraövervakning. Vi fokuserar på alltifrån generella trender inom branschen, aspekter att ta hänsyn till i sin kameraövervakning, till hur man nyttjar sitt system på bästa sätt.

Bakgrund

Alla stora tillverkare av IP-baserade övervakningsystem refererar till att man stödjer ONVIF, och ibland anges även olika profiler. Men vad är ONVIF egentligen och vad betyder det i praktiken att exempelvis en IP-baserad kamera har ONVIF-stöd? I den här artikeln reder vi ut vad ONVIF är, testar samt beskriver hur det kan vara viktigt i praktiken.

Vad är ONVIF

ONVIF är en förkortning av Open Network Video Interface Forum och är en öppet branschforum med syfte att underlätta utveckling och användning av en global öppen standard för kommunikation mellan IP-baserade säkerhetsprodukter. Forumet startades 2008 av Axis, Bosch och Sony men i dagsläget är alla stora tillverkare med och bidrar i utvecklingen av nya specifikationer samt tillhandahåller produkter som stödjer överenskomna specifikationer.

ONVIF-standarden är uppdelad i flera olika specifikationer, uppdelad på funktionsområden:

  • Profil S – Omfattar grundläggande funktionalitet för IP-baserade videosystem, såsom video/audio streaming, PTZ-styrning och aktivering av larm in- och utgångar.
  • Profil C – Omfattar grundläggande funktionalitet för IP-baserade passer- och säkerhetssystem, såsom styrning av dörrar, åtkomsthantering och hantering av händelser.
  • Profil G – Omfattar inspelning och åtkomst, inklusive sökning av inspelat videomaterial.
  • Profil Q – Omfattar enhetssökning (device discovery) samt configuration.
  • Profil A – Omfattar hämtning av status- och händelseinformation, relaterat till åtkomsthantering, roller, inloggningar etc.
  • Profil T – Utökad support för video streaming med moderna encoding format, såsom H.264 och H.265, alarmhändelser (ex. rörelesedetektering etc. Denna profil är dock inte släppt i sin slutgiltiga version ännu.

Man delar upp varje profil i Client (Hård- och mjukvara för att nyttja säkerhetsprodukter, såsom VMS-system) samt Device (Kameror etc.). Profilen omfattar en rad av funktioner som ska/kan stödjas. Varje funktion (ex. ”Recording Search”) specificeras vidare om den är Mandatory (Obligatorisk), Conditional (villkorlig) eller Optional (valfri) att implementera. En bra och smidig sammanfattning av profilerna och dess funktioner finns här: https://www.onvif.org/wp-content/uploads/2018/10/ONVIF_Profile_Feature_overview_v2-2.pdf

Mer om profiler finns att läsa på ONVIF:s officiella webbplats: https://www.onvif.org/profiles/

ONVIF i praktiken

Hur påverkar då ONVIF-samarbetet användningen av säkerhetsprodukter i praktiken? Jo, det möjliggör att man kan välja den bästa övervakningskameran, den bästa NVR:en eller den bästa VMS-programvaran för en viss uppgift (s.k,. best of breed) och samtliga enheter fungerar tillsammans. Dock bör nämnas att det finns funktionalitet hos de olika tillverkarna, ex. Dahuas molnlösning för enkelt åtkomst av kameror via internet, som inte täcks av de olika ONVIF-specifikationerna och därmed endast finns tillgänglig om man nyttjar säkerhetsprodukter från en och samma tillverkare.

En annan stor fördel med ONVIF är man som konsument inte behöver oroa sig för någon inlåsningseffekt på samma sätt som finns inom annan typ av tekniska produkter. Om man av någon anledning inte är nöjd med en tillverkare av säkerhetsprodukter så är det inte svårt att byta tillverkare utan att behöva byta ut befintliga kameror, NVR:er etc. vilket gör beroendet till enskilda tillverkare och leverantörer mindre.

Är du osäker på om din IP-kamera stödjer ONVIF, och i så fall vilken version kan vi tipsa om verktyget ONVIF Device Manager som finns att ladda ner på https://sourceforge.net/projects/onvifdm/. I verktyget söker du enkelt upp din enhet, loggar in och därefter kan se vilket stöd som finns samt, om möjligt, testa olika funktioner

  

Exempel på ONVIF

I filmen nedan visar vi hur enkelt det är att koppla samman en kamera från Vista CCTV till ett befintligt Dahua-system.

Vill du veta mer om ONVIF och vilka möjligheter som finns att koppla samman befintliga kameror, NVR:er etc med ny utrustning Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Att integrera IT-system med Dahuas övervakningssystem

Vi får ibland förfrågningar från våra kunder hur man integrerar sitt övervakningssystem med externa IT-system. Dahua tillhandahåller flera olika sätt att göra detta. Vi går här igenom några av möjligheterna nedan:

Dahua NET SDK

Dahuas NET Software Development Kit (SDK) möjliggör för en mjukvaruutvecklare att direkt, inifrån ett system, kommunicera med Dahuas inspelnings- och kontrollenheter (NVR, DVR) samt IP-baserade kameror. Med hjälp av SDK:t så kan man hantera videoströmmar, styra och visa inspelat videomaterial, styra kameror, prenumerera på larmhändelser, konfigurera och uppgradera kameror och NVR/DVR:er.

Dahuas SDK är gratis att ladda ner här: https://www.dahuasecurity.com/search/download-center?keyword=SDK

Dahua IPC HTTP API

Dahuas IP-kameror (IPC) har ett inbyggt http-baserat API för att kontrollera kamerans funktioner programmatiskt. Via API:et så kommer man åt funktioner som live-strömmar (RTSP), snapshots, kontroll av PTZ-funktioner, loggar samt merparten av kamerans inställningar.

Dahua IPC HTTP API-dokumentation finns här i PDF-format: ftp://ftp.wintel.fi/drivers/dahua/SDK-HTTP_ohjelmointi/DAHUA_IPC_HTTP_API_V1.00x.pdf

Dahua Alarm Server

Dahua Alarm Server är funktion på Dahuas inspelnings- och kontrollenheter (NVR, DVR) samt vissa av Dahuas kameror. När ett larm uppstår, exempelvis vid rörelsedetektering, branddetektering eller ansiktsigenkänning så kan Dahua-enheten skicka en notifiering via TCP till en lyssnande serverprogramvara. Konfigurationen består av att ange IP-nummer samt port till den lyssnande servern (alarm server) samt att på respektive event (ex. Motion Detection) ange att alarmet ska laddas upp (alarm upload).

Självklart är det även möjligt att bli koppla samman externa system med ingående och utgående alarm via den fysiska alarmutgångar som de flesta inspelnings- och kontrollenheter (NVR/DVR) har. Läs mer om det i respektive enhets manual.

Vill du veta mer om Dahuas integrationsmöjligheter? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Håll nätverket säkert!

Säkert nätverk för kameraövervakning – Det här skall du tänka på.

I en tid där fler produkter kopplas upp mot Internet skapas också en jättemarknad för cyberattacker, datavirus och hackning av användarkonton. Kamerasystem kan användas för att övervaka kritiska och företagskänsliga områden som inte bör delas med obehöriga. Dagens system för kameraövervakning är också allt oftare utsatt för IT-angrepp. Men med en medvetenhet om problemet och ett antal grundläggande åtgärder kan man enkelt minska risken för att bli utsatt.

Våra rekommendationer

Vår rekommendation är alltid att hålla ett nätverk för kameraövervakning separerat från de nätverk som har direktkoppling mot externa nätverk / Internet. Men ibland kräver situationen ett system där man ges möjlighet till åtkomst från externa enheter. I dessa fall finns det några saker att tänka lite extra på för att vara säkrare på att inte utsättas.

Använd starka lösenord och byt ofta.

Den största boven i dramat är svaga lösenord och lösenord som inte har uppdaterats. Var alltid noga med att ändra produktens fabrikslösenord (default) till något personligt. Ett starkt lösenord bör bestå av minst 8 tecken. Lösenordet skall också bestå av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.

Uppdatera firmware.

Vi rekommenderar alltid att uppdatera firmware på produkter. Dels kan en uppdaterad firmware ge prestandaförbättringar och nya funktioner men det viktigaste är uppdaterade säkerhetsfunktioner.

Läs mer om kamerasäkerhet och nätverkssäkerhet

På Dahua Technology kan man läsa en omfattande genomgång av hur man kan förbättra säkerheten kring sitt nätverk.

Se länk: http://www.dahuasecurity.com/best-practices.html

Vid viktiga firmwareuppdateringar kommer Vitronic meddela berörda kunder med ett uppdateringsmeddelande. Har du specifika frågor kring firmwareuppdatering av just era produkter kan ni kontakta oss direkt eller den återförsäljare av vilken ni köpt era produkter.