Hur smart är en smart kamera?

Professionella kameror för industri och säkerhet har de senaste åren utrustats med alltmer avancerad mjukvara som även tolkar resultatet direkt i kameran helt utan fördröjning. En modern övervakningskamera har stöd för rörelsedetektering i olika grad. Det kan innefatta identifiering av enskilda objekt, detektering av förändringar i bilden eller automatisk följning av objekt i rörelse. Ett bra exempel kan vara att en kamera skall larma om ett paket ramlar av ett transportband vid en specifik position. Ett annat exempel på denna utveckling är Dahuas DHI-ITC237, en prisvärd kamera som bl.a. har inbyggt stöd för ANPR (Automatic Number Plate Recognition), tolkning av nummerskyltar samt möjlighet att varna om fördefinierade registreringsnummer dyker upp.  Allt detta görs direkt i kameran med möjlighet att interagera med passersystem, bokningssystem etc. Vi kommer de närmaste åren se en stor ökning av professionella kameror med så kraftfull hårdvara att det är möjlighet att analysera bildresultatet direkt i kameran, bl.a. genom Artificiell Intelligens (AI). Detta möjliggör helt nya tillämpningar med ökad prestanda och minskad kostnad och komplexitet då behovet av specialanpassad programvara minskar. Kontakta oss på Vitronic för att veta mer om dagens och framtidens smarta kameror.