Stillbildssystem

Vi har sedan slutet av 90-talet levererat ett egenutvecklat system för övervakning av stockända vid mätstationer på sågverk. I takt med utvecklingen av bildkvalitet på framförallt kamerasidan har efterfrågan på ett system med högre upplösning vuxit. Detta system ger en bild med 6 gånger så hög upplösning jämfört med en vanligt analogt system. Idag används systemet i många andra processer utöver stockändekontroll som det ursprungligen utvecklades för.

KNIVSKARPA BILDER!

Vitronic Freeze Frame System är ett optimalt
hjälpmedel vid kvalitetskontroll av processer i
rörelse. Vid snabba förlopp är det omöjligt för
det mänskliga ögat att visuellt kontrollera
utan att stoppa en produktionprocess. Detta
system ger en ögonblicksbild samtidigt som
produktionen kan fortsätta utan onödiga
stopp.

FÅNGAR SNABBA RÖRELSER!

Vitronic Freeze Frame System är ett
optimalt hjälpmedel vid avsyning
av stockänden. Årsringar och eventuella
avvikelser framträder tydligt
samt att bildkvalitén även gör det
vilsamt för ögonen på operatören
som tittar på bilderna.

PLUG’N PLAY

Tack vare Vitronics egenutvecklade kameramjukvara behövs ingen separat programering av systemet. Allt som behövs är en triggersignal från exempelvis en fotocell som skickas till kameran, efter det sköter systemet stillbildsvisning per automatik.

LADDA NED PRODUKTINFO SOM PDF