Välkommen till våra supportsidor

Vi sätter ett stort värde i att ge bästa tänkbara support till våra kunder. Under flikarna till vänster kan du hitta svar på några vanliga frågor som vi får. Hittar du inte vad du söker är du självklart välkommen att kontakta oss direkt!

support@vitronic.se / Tel: 0490-375 90

[/col]
[/row]

Bruks- och installationsanvisningar

Du hittar manualer till de flesta av våra produkter på respektive produktsida under fliken PDF-dokument.

Reklmation eller garantiärende?

Har du råkat ut för en felande produkt får du gärna maila oss genom formuläret under fliken “RMA returer och garanti” till vänster. Försök att återge problemet så noga som möjligt. Med ett serienummer kan vi alltid spåra köpedatum så vi alltid kan se om det skall lösas genom vår produktgaranti.

Är det en för er verksamhetskritisk del kontakta oss gärna per telefon så skall vi se till att lösa det snabbast möjligt.

Vårt ansvar som leverantör

Vitronics kvalitetsarbete är en grund för att upprätthålla våra kunders förtroende för vår förmåga att leverera driftsäkra övervakningssystem av erkänd hög kvalitet.

Kvalitetspolicy
Vi skall överträffa våra kunders förväntningar på levererad kvalitet avseende:

Produktkvalitet
Vårt val av fabrikanter och leverantörer präglas av långa relationer och våra produktval görs med hänsyn tagen till driftsäkerhet, hög tekniskt prestanda och tillgänglighet.

Driftssäkerhet
Vi levererar via vår utrustning en lösning på våra kunders önskemål om en övervakningsanläggning för kontinuerlig drift. Vi skall vara medvetna om vårt ansvar att anläggningen fungerar utan avbrott då den är kritiskt för våra kunder. Vi garanterar således att den utrustning vi levererar möter de högt ställda krav på utrustningen våra kunder ställer.

Support
Vitronics personal skall vara tillgänglig och alla skall ansvara för att vår kvalitetspolicy efterlevs. Utbildningsnivån skall vara hög och samtliga supportärenden skall av kunden kunna förväntas få hög prioritet och en snabb lösning.

Hantering av reklamationer.
I de fall utrustning levererad av oss inte fungerar enligt kundens förväntningar skall ny utrustning av samma eller motsvarande modell erbjudas kunden. Under garantitid skickas alltid ny eller motsvarande produkt till kunden under den tid leverantören antingen utför reparation eller av annan anledning behöver produkten tillsänd. Våra kunder skall under alla omständigheter ha minsta möjliga avbrottstid vid felande utrustning.

Personal
Samtlig personal skall löpande utbildas för att hålla en hög kunskapsnivå inom CCTV-branschen. Samtlig personal har lång erfarenhet inom CCTV-branschen och de företag vi samarbetar med, främst inom installationsområdet, har dokumenterad erfarenhet av CCTV-installation.

Egenkontroll
Samtliga elektronikprodukter funktionstestas i Vitronics lokaler i Västervik. Vi har sedan lång tid fastställda och beprövade rutiner för att förebygga att problem eller att fel upptäcks i samband med installation hos kund. Vid större leveranser kopplas enheter upp och funktioner kontrolleras och testas och protokollförs vilket bifogas leverans eller överlämnas vid driftsättning.

Produkter förmonteras i den omfattning våra kunder önskar. Samtliga leveranser är kompletta med tydliga och kompletta installationsanvisningar och tips för ett lyckat resultat. Personal finns alltid på plats för injustering och hjälp vid driftsättning om våra kunder önskar detta.