Innan man kan börja använda en IP-kamera från Dahua så måste den initieras och nätverkskonfigureras. Detta kan göras i NVR:ens gränssnitt alternativt genom att använda Dahuas verktyg ConfigTool på en PC. Denna guiden beskriver hur du på enklaste sätt initierar och nätverkskonfigurerar din Dahua IP-kamera med hjälp av en PC och ConfigTool.

Ladda ner Dahua ToolBox från https://dahuawiki.com/Software/Dahua_Toolbox

Starta installationsprogrammet. Om en säkerhetsvarning visas under installationen  där det står att vissa funktioner blockerats av Windows-brandväggen så bocka i att programmet ska få komma åt privata och offentliga nätverk.

Starta Dahua ToolBox. Det första du blir ombedd att göra är att skapa ett ToolBox-konto vilket görs snabbt genom att ange en epost-adress och ett önskat lösenord. När du loggat in så möts du av en lista av praktiska program från Dahua. I den här guiden ska vi endast använda oss av ConfigTool. Klicka på [Install] på raden där det står ConfigTool. Kommer det upp en dialogruta från Windowsbrandväggen i installation eller uppstart liknande den i steg 2 så bocka i att programmet ska få komma åt privata och offentliga nätverk även här.

Koppla in kameran/kamerorna till en Dahua PoE-switch. Koppla sedan in PoE-switchen till din dator. Om du planerar att nyttja befintligt nätverk och switchar så kopplar du enkelt in enheterna till ditt befintliga nätverk istället.

Starta Dahua ConfigTool. Verktyget söker fram den/de Dahua-enheter som hittas i nätverket.

Dahuas produkter är av säkerhetsskäl inte initierade vid leverans. Statustexten ”Uninitialized” samt att enheten är utgråad i ConfigTool indikerar detta.

För att initiera enheten så bockar du i kryssrutan längst till vänster och klickar [Initialize]. En dialogruta visas där du väljer lämpligt lösenord till användaren ”admin”. Vi på Vitronic konfigurerar admin-kontots lösenord till ”admin888” men du kan välja valfritt lösenord som är mer åtta (8) tecken eller längre. Klicka Sedan [Next].

I nästa dialogruta så bockar du i Easy4ip om du planerar att göra kameran åtkomlig på Internet via Dahuas-molnlösning. Nästa dialogruta ”Auto-check for updates” rekommenderar vi att bocka i för enkel hantering av mjukvaruuppdateringar. Klicka Sedan [Ok].

När initieringen är klar så ändras enhetens statustext till ”Initialized” i ConfigTool samt att raden inte är utgråad längre.

Efter genomförd initiering och lösenordsbyte så klicka på [Search Setting]. Ange det lösenord som angavs under initieringen. Detta är för att ConfigTool ska kunna kommunicera med enheten även efter lösenordsbytet.

Nästa steg är att konfigurera nätverksinställningar. Alla Dahuas IP-produkter är förkonfigurerade med samma ip-nummer (192.168.1.108) vilket kan vara en källa till problem om man kopplar in många enheter samtidigt.

Vi rekommenderar att man använder statiska IP-adresser på sina Dahua-enheter för enklare administration. Vi rekommenderar också olika IP-intervall för olika typer av enheter. Detta förenklar konfigurationen men även när man vill lägga till enheter i efterhand. Följande intervall använder vi på Vitronic:

  • Kameror: 192.168.1.111 – 192.168.1.199
  • NVR:er: 192.168.1.51 – 192.168.1.99
  • Switchar/Övrigt: 192.168.1.11 – 192.168.1.29

Markera vald enhet genom att kryssa i checkboxen till vänster och klicka sedan på [Modify IP]. Ange Mode (”Static”), Start IP (Ex. ”192.168.1.111” för första kameran i en serie), Subnet Mask (”255.255.255.0”) samt Gateway (”192.168.1.1”). Klicka sedan [OK] när du är klar.

Efter genomförd initiering och nätverkskonfiguration är kameran klar att användas.