Denna guiden beskriver hur du på enklaste sätt lägger till kameror till din NVR och utför de enklaste funktionerna. Guiden förutsätter att kamerorna är initierade och nätverkskonfigurerade (se separata guider).

Lägga till kameror till NVR
Högerklicka med datormmusen och välj “Camera Registration”. Vid åtkomst till meny första gången krävs inloggning. Se inloggningsuppgifter föregående sida.

Lägga till kameror till NVR
Klicka på “Device Search” och de anslutna kamerorna visas i den översta rutan. Bocka i rutan framför den eller de kameror som skall läggas till och klicka på “Add”. Kamerorna flyttas till den nedre rutan och statusindikatorn skall efter en liten stund bli grön och kamerabilderna skall bli synliga. Om nytt lösenord har tilldelats en kamera måste detta läggas in för att NVR:en skall få åtkomst. Detta görs genom att klicka på den gula “pennsymbolen” vid den aktuella kameran och knappa in korrekt lösenord.

Starta / Stoppa inspelning
Högerklicka med datormus och välj manual/record. Bilden till höger visas. Genom att klicka i “Auto” så startar inspelning automatiskt och spelar in kontinuerligt. Vid full hårddisk så raderas det äldsta materialet per automatik.

Genom att klicka i “Off” så stoppar inspelning.

Spela upp inspelad video
Högerklicka och välj “Search” med datormusen. Välj de kameror som är aktuella och klicka sedan i den gröna tidslinjen i nederkant. Grön tidslinje representerar inspelning. Sker inspelning endast under vissa perioder – välj aktuellt datum i kalendervyn.

Justera zoom & fokus
Ett alternativt sätt att justera zoom eller fokus (beroende på kameramodell) är att istället välja “auto focus” i menyn.

Justera zoomläge & PTZ
Högerklicka med datormus och välj “PTZ”. Ett menyfönster för kontroll av Pan, Tilt & Zoom visas. De flesta kameror är utrustade med autofokus vilket innebär att endast zoomläge behöver justeras vartefter fokus ställs in automatiskt.